GABRYŚ & QUINN PIANO DUO

Duet fortepianowy Gabryś & Quinn Piano Duo został założony w roku 2012 przez dwie pianistki – Marię Gabryś i Monikę Quinn. Od lat łączy je przyjaźń i wspólna droga artystyczna. Obydwie są absolwentkami klasy Prof. Teresy Manasterskiej w PLM imienia Zenona Brzewskiego w Warszawie oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, obecnie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, gdzie pracują na stanowiskach adiunkta i asystenta w Katedrze Fortepianu.

Młode artystki są laureatkami wielu nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach solistycznych i kameralnych. Swoją edukację uzupełniały na kursach i studiach podyplomowych w Polsce i za granicą. Prowadzą ożywioną działalność koncertową regularnie współpracując między innymi z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, Filharmonią Narodową w Warszawie oraz z Filharmoniami w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Rzeszowie, Lublinie, Kielcach, Gorzowie i Olsztynie. Są też częstymi gośćmi na scenach zagranicznych.
Ich repertuar duetowy obejmuje utwory od baroku do współczesności i jest stale wzbogacany o nowe pozycje.