Proponowani przez nas disc jockeye, zawsze dostosowują muzykę do potrzeb i oczekiwań gości. 
Wielu z nich może poprowadzić imprezę nie tylko po polsku ale po angielsku, włosku lub rosyjsku. 
Operujemy profesjonalnym sprzętem nagłośnieniowym i oświetleniowym dostosowywanym każdorazowo do potrzeb Sali i ilości gości.