Christmas party: kwartet smyczkowy na imprezę – trio jazzowe